Author Archives: dp

Python – Các thành phần của ngôn ngữ Python

Ngôn ngữ lập trình cũng như ngôn ngữ tự nhiên của con người, tất cả đều có các thành phần cấu tạo nên nó. Các thành phần của Python gồm có chú thích (comment), biến (variable), giá trị (value), toán tử (operator), từ khóa (keyword), và ký hiệu (delimeter). Chú thích Các dòng chú thích được dùng […]

Python – Giới thiệu về ngôn ngữ Python

logoPython

Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và lý tưởng dành cho người mới bắt đầu học lập trình. Series hướng dẫn lập trình Python này cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, sau khi hoàn thành series, bạn sẽ có đủ kiến thức để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn […]

Install WordPress on Ubuntu 16.04 LTS with Apache2, MariaDB and PHP 7.1 Support

WordPress, the most powerful and popular content management systems (CMS) is the right tool to develop and build powerful and dynamic websites based on PHP… With PHP 7.1 now supported, you can really improve its performance… For those who are new and want to learn how to install WordPress on Ubuntu, the steps below should […]

12 Best PHP Movie Scripts in 2020

INDEX Benefits of a PHP Movie Script 12 Best PHP Movie Scripts PHP Watch Movies Script OVOO StreamView MTDb by Vebto VideoPlay Mechbunny Tube Script Next Hour MoFlix CinemaRex NexMovies MovieStore Open Source Video Streaming Script There are a huge amount of high quality PHP movie scripts available online to start your movie website. What are the […]

15 Best YouTube Clone Scripts in 2020

INDEX Why use Youtube Clone Script Why Use Offshore Hosting? The 15 Best YouTube Clone Scripts DexTube ViewShark ClipBucket MediaVibe StreamTube ClipShare KVS Premium Media Script PHP Melody iYooToob PlayTube VideNox Vshare YouTube CMS Pro YouPHPTube Conclusion You have a lot of options to choose from if you want to build your own video sharing […]

5 Best Anime Streaming Scripts in 2020

INDEX What is an Anime Streaming Script? Use Offshore Hosting Top 5 Best Anime Streaming Scripts MTDb Anime Script Anime CMS OVOO AniCMS: KuroAni Layout Final Remarks If you’re interested in starting your own anime streaming website, then you have come to the right place. There are many ways you could go about it, but […]