Category Archives: bbPress

Hướng dẫn tạo diễn đàn bằng WordPress với bbPress

Mặc dù có rất nhiều mã nguồn diễn đàn nguồn mở, tuy nhiên việc tích hợp một diễn đàn bên thứ ba với WordPress có thể không phù hợp với nhu cầu của bạn, lúc này việc tạo diễn đàn bằng WordPress với bbPress có thể là lựa chọn dành cho bạn. Trong bài viết […]